Ο ασβέστης σαν υλικό βαφής και οι ιδιότητες του.

Ορολογία Ασβέστου

Επειδή πολλές φορές προκαλείται σύγχυση με την ορολογία του ασβέστη, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν οι σημαντικότεροι ορισμοί και οι υποδιαιρέσεις των δομικών ασβέστων με την παρατήρηση ότι αυτές κατά κανόνα ακολουθούνται και για τις άλλες χρήσεις.

Aσβεστος. Είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει όλες τις φυσικές και χημικές μορφές των διαφόρων ποιοτήτων με τις οποίες το οξείδιο ή/και το υδροξείδιο του ασβεστίου και του μαγνησίου μπορούν να εμφανισθούν.


Αερικές άσβεστοι.Ασβεστοι που κυρίως συνίστανται από οξείδιο ή υδροξείδιο του ασβεστίου και οι οποίες σκληρύνονται αργά στον αέρα κάτω από την επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Κατά κανόνα δεν σκληρύνονται κάτω από το νερό καθόσον δεν έχουν υδραυλικές ιδιότητες.


‘Aσβυστοι άσβεστοι (Quicklimes).Είναι αερικές άσβεστοι που συνίστανται κυρίως από οξείδιο του ασβεστίου και του μαγνησίου και παράγονται κατά την ασβεστοποίηση των ασβεστολίθων.
Παρουσιάζουν εξώθερμη αντίδραση όταν έρχονται σε επαφή με το νερό. Ανάλογα με το μέγεθος των χαρακτηρίζονται ως λίθοι, κοκκώδεις, αλεσμένες, πολύ αλεσμένες.


Σβυσμένες άσβεστοι (slaked ή hydrated limes). Είναι αερικές άσβεστοι που κυρίως συνίστανται από υδροξείδιο του ασβεστίου που προέρχεται από ελεγχόμενο σβύσιμο (προσθήκη νερού) των άσβυστων ασβέστων. Παράγονται ως ξηρά σκόνη ή ως πολτός και δεν εμφανίζουν εξώθερμη αντίδραση σε επαφή με το νερό.


Υδράσβεστοι (Hydrated limes). Σβυσμένες άσβεστοι που συνίστανται κυρίως από υδροξείδιο του ασβεστίου.


Δολομιτικές υδράσβεστοι. Σβυσμένες άσβεστοι που συνίστανται κυρίως από υδροξείδιο του ασβεστίου και του μαγνησίου καθώς και οξείδιο του μαγνησίου. Διακρίνονται σε α) ημι-ενυδατωμένες που αποτελούνται από υδροξείδιο του ασβεστίου και οξείδιο του μαγνησίου και β) σε πλήρως ενυδατωμένες που είναι μόνο υδροξείδια. Δεν παράγονται βιομηχανικά στην Ελλάδα.


Πολτός ασβέστου (Lime putty). Σβυσμένη άσβεστος αναμεμειγμένη με νερό προς μία επιθυμητή συνεκτικότητα, που συνίσταται κυρίως από υδροξείδιο του ασβεστίου με ή χωρίς υδροξείδιο του μαγνησίου. Προκύπτουν από το σβύσιμο των άσβυστων ασβέστων με ελεγχόμενη περίσσεια νερού ή μετά την ανάμειξη υδρασβέστου με νερό.


Γαλάκτωμα ή γάλα ασβέστου (milk of lime).To προϊόν που παρα-σκευάζεται όταν αραιωθεί με νερό αρίστης ποιότητας πολτός ασβέστου. Χρησιμοποιείται κυρίως στους λευκούς χρωματισμούς σε συνδυασμό με άλλα υλικά που του επαυξάνουν τις ιδιότητες του. Το αιώρημα αυτό συνήθως περιέχει έως 40% κ.β. στερεά.


Υδραυλικές άσβεστοι. Είναι άσβεστοι που κυρίως συνίστανται από πυριτικά άλατα του ασβεστίου και του αργιλίου καθώς και υδροξείδιο του ασβεστίου. Παράγονται με έψηση πλουσίων σε αργίλιο ασβεστολίθων και στην συνέχεια σβύσιμο και άλεση ή με την ανάμειξη των κατάλληλων υλικών με υδροξείδιο του ασβεστίου. ‘Εχουν την ιδιότητα να πήζουν και να σκληρύνονται όταν έρχονται σε επαφή με το νερό. Το διοξείδιο του άνθρακα συμβάλλει θετικά στην διαδικασία της σκλήρυνσης. Διακρίνονται στις υδραυλικές και στις φυσικές υδραυλικές ασβέστους. Δεν παράγονται βιομηχανικά στην Ελλάδα.


Eιδικές ονομασίες

Ασβεστοι οστράκων. Προκύπτουν από ασβεστοποίηση και σβύσιμο οστράκων.
‘Ασβεστοι καρβιδίων. Είναι παραπροϊόντα της βιομηχανίας παρασκευής ακετυλενίου από ανθρακασβέστιο. Διατίθενται με μορφή πολτού.

Μικρά μυστικά για την βαφή των επιφανειών

Μικρά μυστικά για την βαφή των επιφανειών

Όταν βάφετε εξωτερικές επιφάνειες το καλοκαίρι, θα πρέπει να μην πέφτει ο ήλιος επάνω τους, γιατί μέχρι να στεγνώσει το χρώμα βράζει, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φυσαλίδες, να γίνεται πορώδες και τελικά η επιφάνεια να χάνει τις στεγανοποιητικές και μονωτικές της ιδιότητες.

» Ποτέ δεν ανακατεύονται πλαστικά χρώματα με ελαιώδη γιατί χαλάνε.

» Τα πλαστικά όλων των εργοστασίων ανακατεύονται μεταξύ τους.

» Καλό θα είναι, τα υλικά που χρησιμοποιούνται να είναι της ίδιας εταιρείας γιατί δένουν καλύτερα μεταξύ τους.

» Τα πλαστικά δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε ανοιχτούς χώρους γιατί το κρύο και η ζέστη χαλάνε την ποιότητα τους.

» Τα πλαστικά αραιώνονται μόνο με καθαρό νερό της βρύσης και ποτέ με ακάθαρτο γιατί θα χαλάσει το μείγμα.

» Τα βασικά χρώματα πρέπει προηγουμένως να τα αραιώνουμε με νερό και μετά να ρίχνουμε στην όλη ποσότητα του πλαστικού. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να σβολιάσουν και να μη διαλύονται μέσα στο πλαστικό.

» Όταν ανοίγουμε τα κουτιά του πλαστικού και κυρίως των βασικών χρωμάτων χρειάζεται προσοχή γιατί ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί αέρια και να εκτοξευτεί το καπάκι.

» Αραιώνεται τόσο χρώμα όσο θέλετε για να δουλέψετε.

» Πριν αρχίσετε το βάψιμο στρώστε τα δωμάτια με εφημερίδες ή νάιλον.

» Αν λερώσουμε κάπου την ώρα που βάφουμε, όσο είναι φρέσκο καθαρίζει με νερό. Αν όμως έχει στεγνώσει, καθαρίζει με οινόπνευμα.

» Ποτέ δεν περνάμε δεύτερο χέρι αν δεν έχει στεγνώσει το πρώτο.

» Όταν τελειώσουμε τις εργασίες, πλένουμε τα εργαλεία καλά με άφθονο νερό.

» Αν περισσέψει πλαστικό, ρίχνουμε στο κουτί νερό τόσο ώστε να καλυφθεί η επιφάνεια του. Το σφραγίζουμε και το αναποδογυρίζουμε μία φορά για να μην πετσιάσει.

» Στο τέλος της εργασίας πρέπει να κρατήσουμε λίγο μείγμα από το χρώμα και να το σφραγίσουμε καλά. Ίσως μας χρειαστεί αργότερα, αν δημιουργηθούν μερεμέτια.

» Για να στεγνώσει τελείως το πλαστικό και να μπορούμε να το πλύνουμε είναι απαραίτητο να περάσουν τουλάχιστον δέκα μέρες.

» Δεν γίνονται χρωματισμοί σε καινούριες επιφάνειες, σε αμμοκονιάσεις και τσιμεντένιες επιφάνειες πριν την παρέλευση ενός τουλάχιστον μήνα διότι αποβάλλονται αλκαλικά άλατα τα οποία αντιδρούν δυσμενώς πάνω στα πλαστικά, ακρυλικά και ρελιέφ

» Ο χρωματισμός με ασβεστόχρωμα θα πρέπει να γίνεται με καλές καιρικές συνθήκες γιατί αν πραγματοποιήσουμε την εργασία με βροχερό καιρό ή συννεφιά, δε θα στεγνώσει το χρώμα με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες, γεγονός που με καλές καιρικές συνθήκες θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε μέσα σε μια μέρα.
Σε περίοδο υγρασίας η ίδια εργασία απαιτεί 3-4 μέρες. Επίσης οι υδροχρωματισμοί γίνονται πάντα υπό σκιάν και ποτέ όταν πέφτει στον τοίχο ο ήλιος, γιατί στεγνώνει γρηγορότερα του κανονικού με αποτέλεσμα να δημιουργούνται βουρτσιές .

» Στους υδροχρωματισμούς είναι καλό να αποφεύγουμε, όσο μπορούμε, τα πολλά χέρια και το παχύ υλικό γιατί σχηματίζεται φλοιός και θα πέσει γρήγορα. Αν με το πρώτο χέρι έχουμε στρωμένη επιφάνεια, είναι προτιμότερο να το αφήσουμε έτσι.

» Το ασβεστόχρωμα περνιέται πάντοτε με βούρτσα και ποτέ με κύλινδρο.

» Δεν περνάμε ποτέ ασβέστη πάνω σε τοίχους που είναι περασμένοι με κόλλα γιατί δεν γίνεται καλή συγκόλληση με αποτέλεσμα να πέφτουν φλούδες. Αντίθετα, σε τοίχους που είναι περασμένοι με ασβέστη μπορούμε να περάσουμε κόλλα.

» Ένας απλός τρόπος για να διαπιστώσουμε αν μια επιφάνεια είναι περασμένη με κόλλα ή ασβέστη είναι ο εξής;
Βρέχουμε το δάχτυλο μας και το τρίβουμε στον τοίχο. Αν βγαίνει ελάχιστα είναι ασβέστης. Αν βγαίνει πολύ και λασπώνει είναι κόλλα ενώ αν δεν βγαίνει καθόλου είναι πλαστικό.

» Σε περίπτωση που πηγαίνει στα μάτια μας ασβέστης την ώρα που δουλεύουμε, ρίχνουμε άφθονο νερό. Αν όμως έχει πέσει μεγάλη ποσότητα τότε πρέπει οπωσδήποτε να καταφύγουμε στον οφθαλμίατρο.

» Αν υπάρχει υγρασία στον τοίχο και κιτρινίζει, δεν παίρνει επισκευή. Αν όμως υπάρχει κιτρινίλα από σταματημένη υγρασία περνάμε τα σημάδια τοπικά με λίγη βελατούρα ή αστάρι μετάλλων πριν από τον υδροχρωματισμό, αραιωμένο έως και 40%.


» Για να μη βγαίνει ο ασβέστης από τον τοίχο έριχναν μικρή ποσότητα αλάτι. Αυτό είχε σαν συνέπεια, αφ’ ενός να μη βγαίνει ο ασβέστης, αφ’ ετέρου όμως να συγκρατεί ατμούς και υγρασία με αποτέλεσμα να φουσκώνει, να μουχλιάζει κλπ. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο καταργήθηκε το αλάτι. Βασικός κανόνας για να μη βγαίνει ο ασβέστης είναι: ο πολτός που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί να είναι σιτεμένος. Ένας άλλος τρόπος για να μη βγαίνει ο ασβέστης είναι στο τελευταίο χέρι να ρίξουμε σ’ ένα δοχείο ασβεστόχρωμα, 1 κιλό πλαστικό χρώμα, θα παρατηρήσουμε ότι το μείγμα θα γίνει παχύρρευστο. Πρόκειται για μια φυσική αντίδραση του πλαστικού με τον ασβέστη γι’ αυτό και δεν πρέπει να αραιώσουμε το μείγμα, αλλά να το περάσουμε όπως είναι αμέσως διαφορετικά θα κόψει αν μπορούμε να αποφύγουμε την κατασκευή του ακόμη καλύτερα.


» Σε περίπτωση που στο προηγούμενο χέρι έχει πέσει μεγάλη ποσότητα λαδιού και δεν πιάνει το επόμενο χέρι. τότε ρίχνουμε λίγο νέφτι στον ασβέστη.


» Σε καπνισμένες επιφάνειες, όπως φούρνοι, καφενεία κλπ. ακολουθούμε την εξής διαδικασία: Αφού κάνουμε την προετοιμασία (ξύσιμο, μερεμέτια κλπ.), ετοιμάζουμε το ασβεστόχρωμα της πρώτης επίστρωσης κατά τον ακόλουθο τρόπο:
Διαλύουμε αρκετή στάχτη σε ένα δοχείο και με αυτό το διάλυμα αραιώνουμε τον ασβέστη έως ότου πετύχουμε την επιθυμητή πυκνότητα. Με αυτό το υλικό περνάμε το πρώτο χέρι και το αφήνουμε να στεγνώσει καλά περίπου 20 ώρες.


» Το νερό που θα λιώσουμε την κόλλα θα πρέπει να είναι καθαρό, από τη βρύση.


» Το δοχείο που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να είναι καθαρό και να μην υπάρχουν άλλα φρέσκα χρώματα, ούτε από κόλλα, γιατί δε θα λιώσει σωστά η κόλλα.


» Κόλλα χρησιμοποιούμε μόνο σε εσωτερικούς χώρους, σε οροφές, τοίχους καινούριους ή παλαιούς που είναι περασμένοι ξανά με κόλλα ή ασβεστόχρωμα. Αντίθετα τοίχους περασμένους ήδη με κόλλα δεν τους περνάμε ποτέ με ασβεστόχρωμα.


» Ένας τρόπος για να βεβαιωθούμε αν ένας τοίχος είναι περασμένος με υδρόχρωμα κόλλας ή ασβεστόχρωμα ή πλαστικό, είναι ο ακόλουθος:
Βρέχουμε ελαφρά το δάχτυλο μας και τρίβουμε την επιφάνεια που μας ενδιαφέρει. Αν το χρώμα ξεθάψει και λασπώσει. συμπεραίνουμε ότι είναι κόλλα. Αν βγει ελάχιστο, είναι ασβέστης ενώ αν δεν βγει καθόλου είναι πλαστικό.


» Αν ο καιρός είναι υγρός ή παγερός δεν θα πρέπει να περάσουμε κόλλες γιατί θα παγώσει και θα κάνει μπαλώματα.


» Σε χώρους που υπάρχουν πολλοί υδρατμοί καλό είναι να μη χρησιμοποιούμε κόλλα όπως επίσης, σε τοίχους με υγρασία, γιατί η κόλλα είναι υλικό που αλλοιώνεται με το νερό.


» Στο βάψιμο με κόλλα θα πρέπει να αποφεύγουμε τα πολλά χέρια. Αν έχουμε την επιθυμητή κάλυψη με το πρώτο χέρι τότε ας προτιμήσουμε να μην περάσουμε δεύτερο γιατί τα πολλά χέρια κάνουν φλοιό που μετά από μερικά θαψίματα θα φουσκώσει και θα πέσει.


» Σε περίπτωση που ξεφλουδάει το παλιό χρώμα την ώρα που περνάμε και κολλάει πάνω στον κύλινδρο, σταματάμε, τον καθαρίζουμε και ξύνουμε με τη σπάτουλα το σημείο που φούσκωσε. Αν ξεφλουδάει και πάλι, τότε ρίχνουμε στο δοχείο με τη μία δόση υλικού άλλο 1/2 κιλό αστάρι πλαστικού, αραιώνουμε περισσότερο το χρώμα και προσπαθούμε να περάσουμε τις επιφάνειες χωρίς να περνάει ο κύλινδρος πολλές φορές στο ίδιο σημείο. Αν είναι πολύ παλαιοί οι τοίχοι και ξεφλουδάνε συνέχεια, τότε ενώ ενισχύουμε την κόλλα με το αστάρι πλαστικού, αραιώνουμε περισσότερο το υλικό και περνάμε το πρώτο χέρι με την μπατανόβουρτσα (μπανιέρα), ενώ το δεύτερο με τον κύλινδρο. Και στις δύο περιπτώσεις το δεύτερο χέρι πρέπει να περαστεί την επόμενη μέρα ώστε να κοκαλώσει καλά το πρώτο.


» Αν οι τοίχοι είναι πολύ μουτζουρωμένοι θα πρέπει το πρώτο χέρι να έχει περισσότερο αστάρι πλαστικού και το δεύτερο να περαστεί την επόμενη μέρα.


» Αν λερώσουμε ή στάξουμε κάπου με κόλλα, ακόμα και σε ύφασμα, είτε είναι φρέσκια είτε στεγνή, βγαίνει με νερό χωρίς να αφήνει λεκέ

Πηγές : Τεχνικά φυλλάδια, περιοδικά Χρώματος και Διακόσμησης που είμαι συνδρομητής και ή πείρα μου σαν ελαιοχρωματιστής. Παρακαλώ σεβαστείτε τον κόπο μας για την συγγραφή των άρθρων και αν αντιγράψετε μέρος ή όλο τα άρθρο επισυνάψτε ένα σύνδεσμο προς τη σελίδα μας.Ασβεστόχρωμα

Κατασκευή υλικού ασβεστοχρώματος
Περνούμε ένα δοχείο και βάζουμε 1/3 πολτό ασβέστη και 1/3 νερό. Το ανακατεύουμε
ώσπου να γίνει το μείγμα κατάλληλο.
Για να ελέγξουμε την καταλληλότητα του μείγματος, κάνουμε το παρακάτω απλό τεστ
. Βυθίζουμε το δάχτυλο μας στο
δοχείο με το μείγμα και το βγάζουμε. Αν το δέρμα δεν φαίνεται από τον ασβέστη,
τότε προσθέτουμε κι άλλο νερό. Αν όμως το δέρμα φαίνεται πάρα πολύ τότε το
μείγμα μας είναι αραιό. Για να είναι κανονικό το μείγμα θα πρέπει να μην
φαίνεται πολύ το δέρμα, αλλά απλά να καλύπτεται από ένα λεπτό στρώμα ασβέστη.
Δεν υπάρχει καθορισμένη ποσότητα
νερού. Η αναλογία νερού – ασβέστη ποικίλει, ανάλογα με την πυκνότητα του ασβέστη.
Αφού ετοιμαστεί το μείγμα, βάζουμε σε άλλο δοχείο το τρίγωνο και επάνω του,
το κόσκινο του ασβέστη. Ρίχνουμε το υλικό και όταν σταματήσει να ρέει το χρώμα,
σηκώνουμε με το ένα χέρι το κόσκινο και με το άλλο χέρι το χτυπάμε ελαφρά μέχρι
να μείνουν στο κόσκινο μόνο τα χοντράδια. Τα τινάζουμε και συνεχίζουμε κατά τον ίδιο
τρόπο, ώσπου να σουρώσουμε όλο το ασβεστόχρωμα. Ύστερα ρίχνουμε λάδι.
(Σε ένα δοχείο υλικού αντιστοιχεί ένα ποτήρι του κρασιού λάδι και το αναμειγνύουμε
καλά με ένα ξύλο). Στο λευκό ασβεστόχρωμα μπορούμε να ρίξουμε 2-3 σταγόνες
λουλάκι η χρωματιστό πλαστικό μπλε ή μαύρο, ώστε να πετύχουμε καλύτερη
κάλυψη και πιο διαυγές λευκό. Αν θέλουμε να χρωματίσουμε το υλικό, του ρίχνουμε
χρωστικά του πλαστικού ή χρώμα σε σκόνη διαλυμένο με νερό. Όταν στεγνώσει το
υδρόχρωμα, ανοίγει η απόχρωση του κατά 2-3 τόνους.
Γι’ αυτό, για να πετύχουμε ακριβώς την απόχρωση που θέλουμε, ρίχνουμε λίγο χρωστικό
, βάζουμε μια πινελιά στον τοίχο και περιμένουμε να στεγνώσει για να δούμε την ακριβή
απόχρωση που θα μας δώσει. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο ώσπου
να φτάσουμε την επιθυμητή απόχρωση. Για να βοηθήσουμε το στέγνωμα των υλικών
μπορούμε να κάνουμε αέρα με ένα χαρτόνι ή καλύτερα με ένα πιστολάκι (σεσουάρ).
Υδροχρωματισμός με ασβεστόχρωμα
ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΧΡΩΜΑ ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ
(Εσωτερικών και εξωτερικών χώρων)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Φτιάχνουμε το ασβεστόχρωμα.
Με τη χειροβούρτσα περνάμε όλα τα σημεία που δεν περνάει η μπατανόβουρτσα
(κόψιμο). Ύστερα περνάμε τις επιφάνειες με την μπατανόβουρτσα προσέχοντας να είναι
κάθετες οι βουρτσιές.
Ενώ είναι ακόμα φρέσκοι οι τοίχοι, τους ξύνουμε με μια σπάτουλα αριστερή για να φύγουν τα
ξένα σώματα και οι τυχόν ανωμαλίες που υπάρχουν. Ύστερα, με ένα στοκαδόρο και μια
σπάτουλα αριστερή κλείνουμε όλες τις τρύπες και τα τυχόν μερεμέτια
που υπάρχουν με υλικό στοκαρίσματος. Αν πρόκειται για εξωτερικές επιφάνειες παίρνουμε
τσιμέντο λευκό. Αν πρόκειται για εσωτερικές γύψο, και αντί για νερό ρίχνουμε
ασβεστόχρωμα, τόσο όσο χρειάζεται για να γίνει το υλικό στοκαρίσματος.
Στη συνέχεια και ενώ θα έχουν στεγνώσει καλά οι επιφάνειες, περνάμε το
δεύτερο χέρι αλλά πρέπει οι βουρτσιές να έχουν τώρα οριζόντια διεύθυνση.
Όταν στεγνώσει το δεύτερο χέρι, αν δούμε ότι δεν έχει σκεπάσει περνάμε κα
ι τρίτο αλλά με κάθετες βουρτσιές. Στο δεύτερο και τρίτο χέρι, το ασβεστόχρωμα
πρέπει να είναι πιο πολύ αραιωμένο από το πρώτο για να στρώνει
καλά, αλλιώς θα μας κάνει βουρτσιές.

ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΧΡΩΜΑ:
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ξύνουμε τους τοίχους με μια αριστερή σπάτουλα και αφαιρούμε όλα τα ξένα σώματα
και τα φουσκώματα των προηγουμένων υδροχρωματισμών. Αν έχουμε πολλά
ξυσίματα και αφαιρέσεις παλαιών χρωμάτων, θα πρέπει οι τοίχοι να ξυστούν και με
συρματόβουρτσα για να αγριέψουν οι γυαλάδες που δημιουργεί η σπάτουλα αλλά
και για να έχουμε καλύτερη προσρόφηση. Αφού ξεσκονίσουμε τους τοίχους
φτιάχνουμε το ασβεστόχρωμα και περνάμε το πρώτο χέρι. Φτιάχνουμε τα
στοκαρίσματα και περνάμε δεύτερο ή τρίτο χέρι με τον ίδιο τρόπο .

Πηγές : Τεχνικά φυλλάδια, περιοδικά Χρώματος και Διακόσμησης που είμαι

συνδρομητής και ή πείρα μου σαν ελαιοχρωματιστής. Παρακαλώ σεβαστείτε

τον κόπο μας για την συγγραφή των άρθρων και αν αντιγράψετε μέρος ή όλο

τα άρθρο επισυνάψτε ένα σύνδεσμο προς τη σελίδα μας.