Υπολογισμός Εμβαδού επιφάνειας βαφής.

Υπολογισμός Εμβαδού επιφάνειας βαφής.

Τριγωνική επιφάνεια :

Για να βρείτε τα τετραγωνικά μιας τριγωνικής επιφάνειας , παλλαπλασιάστε το ύψος επί το πλάτος και αυτό που θα βρείτε διαιρέστε το με το 2.

Τετράγωνη ή Παραλληλόγραμμη επιφάνεια.

Για να βρούμε τα τετραγωνικά μιας τετράγωνης ή παραλληλόγραμης επιφάνειας πολλαπλασιάστε το μήκος επί το ύψος.

Κυλινδρική Επιφάνεια.

Για να βρείτε τα τετραγωνικά μιας κυλινδρικής επιφάνειας , όταν ή περίμετρος του κύκλου της βάσης είναι γνωστή , πολλαπλασιάστε την περίμετρο του κύκλου επί το ύψος. Όταν η διάμετρος είναι γνωστή πολλαπλασιάστε την διάμετρο επί 3.1416 και το αποτέλεσμα δίνει την περίμετρο του κύκλου. Πολλαπλασιάστε στην συνέχεια την περίμετρο του κύκλου με το ύψος.

Κυκλική Επιφάνεια :

Για να βρείτε το εμβαδό ενός κύκλου, πολλαπλασιάστε την διάμετρο επί τον εαυτό της και στην συνέχεια αυτό που βρήκατε επί 0.7854.

Σφαιρική Επιφάνεια :

Βρίσκουμε τα τετραγωνικά μιας σφαιρικής επιφάνειας πολλαπλασιάζοντας την διάμετρο της επί τον εαυτό της και στην συνέχεια αυτό που βρήκαμε επί 3.1416. Εαν δεν έχουμε την διάμετρο μπορούμε να την βρούμε μετρώντας την περίμετρο του κύκλου και πολλαπλασιάζοντας την επί 0,31831.

Κωνική Επιφάνεια :

Για να βρούμε το εμβαδό βάσεως παλλαπλασιάστε την ακτίνα της (Β) επί 3.1416. Για να βρείτε το εμβαδό της παράπλευρης επιφάνειας πολλαπλασιάστε την περίμετρο της βάσης επί ½ του ύψους (Α). Προσθέστε τα τετραγωνικά των εμβαδών βάσεως και παράπλευρης επιφάνειας και θα βρείτε το συνολικό εμβαδό του κώνου.

Κυματοειδής μεταλλική επιφάνεια:

Μεταλλικό φύλλο 2 ½ . Για να βρείτε το πλάτος του φύλλου πριν γίνει κυματοειδές πολλαπλασιάστε το πλάτος του κυματοειδούς φύλλου επί 1,08.

Μεταλλικό φύλλο 1 ¼ . Για να βρούμε το πλάτος του φύλλου παλλαπλασιάζουμε το πλάτος του κυματοειδούς φύλλου επί 1,11.

Τοξοειδής / θολωτή οροφή : Πολλαπλασιάστε το μήκος (Α) επί το πλάτος (Β) και σε αυτό που βρήκατε προσθέστε επιπλέον ½ .

Οροφή Γαλλικού τύπου : Πολλαπλασιάστε το μήκος (Α) επί το πλάτος (Β) και σε αυτό που θα βρείτε προσθέστε επιπλέον ½ .

Περιφράξεις : Όταν η εφαρμογή του χρώματος γίνεται με πιστόλι θεωρήστε ότι πρόκειται για ενιαία επιφάνεια , λόγω της απώλειας του χρώματος που υπάρχει. Διπλασιάστε την ποσότητα χρώματος προκειμένου να καλύψετε και τις δύο πλευρές. Για να υπολογίσετε πόσο χρώμα χρειάζεται πρέπει πρώτα να αποφασίσετε τη μέθοδο εφαρμογής. Η πιο οικονομική μέθοδος είναι η εφαρμογή χρώματος με πλατύ ρολλό.