Τοίχοι και Γενικοί κανόνες.

Τοίχοι και Γενικοί κανόνες.

Ρήγματα και συμβουλές : Τι πρέπει να ξέρουμε.


Ρήγματα παρουσιάζονται σε όλα τα είδη των επιχρισμάτων. Η κυριότερη αιτία τους είναι η συστολή των κονιαμάτων κατά την πήξη τους, μπορεί όμως να υπάρχουν και άλλες αιτίες όπως η καθίζηση του τοίχου η ανομοιομορφία των υλικών που καλύπτονται από το επίχρισμα κλπ. Τα ρήγματα είναι πολύ δυσάρεστα για τα επιχρίσματα τύπου τεχνητού λίθου, επειδή δεν υπάρχει τρόπος να επισκευαστούν. Είναι επίσης δυσάρεστα και στις πατητές τσιμεντοκονίες που έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν στεγανότητα και που αν επισκευαστούν είναι αμφίβολο αν θα πετύχει η στεγανοποίηση. Για να επισκευαστούν τα ρήγματα πρέπει πρώτα να τα ανοίξουμε και να τα βαθύνουμε. Στη θέση κάθε ρήγματος σχηματίζεται έτσι ένα αυλάκι που ο πυθμένας του έχει πλάτος λίγο μεγαλύτερο από τα χείλη του. Το βάθος του αυλακιού είναι συνήθως ίσο με το πάχος της τελευταίας στρώσης του επιχρίσματος. Βέβαια το βάθος πρέπει να είναι μεγαλύτερο αν το ρήγμα προχωρεί και στα πιο κάτω στρώματα γιατί αλλιώς το άνοιγμα θα παρουσιασθεί και πάλι στην επιφάνεια. Πριν από την επισκευή τα αυλάκια βρέχονται με νερό. Καλύτερο είναι να βρέχονται με γαλάκτωμα ή με αριάνι ( αραιωμένο τσιμεντοπολτό ). Όταν διαβραχούν τόσο ώστε να μην απορροφούν άλλο νερό γεμίζονται με κονίαμα ίδιο με εκείνο που αποτελεί την τελευταία στρώση του επιχρίσματος. Η επιφάνεια τρίβεται με το τριβίδι ή πιέζεται με το μυστρί ανάλογα με το είδος του επιχρίσματος που επισκευάζεται. Επειδή οι επισκευές αυτές γίνονται από τους ελαιοχρωματιστές που επείγονται να αρχίσουν τη δουλεία τους συχνά χρησιμοποιούνται ταχύπηκτα κονιάματα. Τα κονιάματα αυτά μπορεί να διαφέρουν από το κονίαμα της τελευταίας στρώσης. Η λύση αυτή είναι κακή και πρέπει να αποφεύγεται επειδή καταστρέφεται η ενότητα και η ομοιομορφία του επιχρίσματος.

Αποφλοιώσεις :

Αιτία των αποφλοιώσεων είναι συνήθως η υγρασία αλλά σε πολλές περιπτώσεις ευθύνεται και η κακή ποιότητα των υλικών και η πρόχειρη τοποθέτηση των επιχρισμάτων. Συνήθως φουσκώνει και αποκολλάται σε μια περιοχή το επίχρισμα σε όλο του το πάχος. Σπανιότερα μπορεί να αποκολληθεί μόνο η τελευταία στρώση. Για να είναι ριζική η επισκευή των αποφλοιώσεων πρέπει να συνοδεύεται και με τη στεγανοποίηση του τοίχου. Αλλιώς είναι επόμενο ότι το επίχρισμα θα ξαναφουσκώσει είτε στο ίδιο μέρος είτε λίγο παρακάτω. Πριν γίνει η επισκευή πρέπει να αφαιρείται όλο το επίχρισμα που έχει φουσκώσει και όχι μόνο εκείνο που είναι έτοιμο να πέσει. Η αφαίρεση γίνεται με το μυστρί ή με τη σπάτουλα ή ακόμα και με ένα σκεπάρνι. Αν κάποιος κτυπήσει τον τοίχο πχ με ένα σκεπάρνι είναι εύκολο να διαπιστώσει από τον ήχο σε ποια περιοχή είναι φουσκωμένο το επίχρισμα και σε ποια δεν είναι. Μετά την αφαίρεση του επιχρίσματος , οι πέτρες ή τα τούβλα που αποτελούν τον τοίχο πρέπει να καθαρίζονται καλά έτσι ώστε να απομακρύνονται όλα τα υπολείμματα των κονιαμάτων που μπορεί να έχουν μείνει κολλημένα. Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καθαρίζονται οι αρμοί τους σε αρκετό βάθος ώστε να δημιουργείται επιφάνεια κατάλληλη για την πρόσφυση του νέου επιχρίσματος. Το κομμάτι του τοίχου που έχει φανεί με την απομάκρυνση του επιχρίσματος πρέπει να βρέχεται τόσο καλά ώστε να μην απορροφά άλλο νερό. Έπειτα γίνεται το νέο επίχρισμα με τον ίδιο ακριβώς όπως και το αρχικό. Χρησιμοποιούνται τα ίδια κονιάματα ο ίδιος αριθμός στρώσεων ο ίδιος τρόπος εφαρμογής και τα ίδια εργαλεία για την διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας. Αν βέβαια η αποφλοίωση περιορίζεται μόνο στην τελευταία στρώση του επιχρίσματος τότε η επισκευή περιορίζεται μόνο σε αυτή.

Προσοχή : Δεν πρέπει να απλοποιούμε την εργασία μειώνοντας τον αριθμό των στρώσεων χρησιμοποιώντας ταχύπηκτα κονιάματα, δηλαδή γύψο ή τσιμεντοκονίαμα. Ο τρόπος αυτός της επισκευής είναι κακότεχνος και πρέπει να αποφεύγεται, επειδή έτσι δεν πετυχαίνουμε ομοιομορφία στο επίχρισμα. Το μόνο που επιτρέπεται είναι η προσθήκη λίγου γύψου σε αναλογία όχι μεγαλύτερη από ένα μέρος γύψου προς 4 μέρη ασβέστη ή λίγου τσιμέντου στο ασβεστοκονίαμα για να επιταχυνθεί η πήξη. Απαγορεύεται πάντως η χρήση γύψου σε εξωτερικές επιφάνειες ή μαζί με το τσιμέντο.