Ημιυπαίθριοι χώροι.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Υποβολή αίτησης στην πολεοδομική υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με συνημμένα :
  • Υπεύθυνη δήλωση Ιδιοκτήτη εις διπλούν
  • Παράβολο 250 € (ένα για το σύνολο των ημιυπαίθριων αυτοτελούς ιδιοκτησίας ) ή 350 € (ένα για το σύνολο των λοιπών χώρων πλην η/υ αυτοτελούς ιδιοκτησίας )από Δημόσιο Ταμείο
  • Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και παραστατικό αμοιβής μηχανικού όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τον κώδικα ελάχιστων αμοιβών του ΤΕΕ με συνημμένα , Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας, Τοπογραφικό, Κάτοψη ορόφου με επισήμανση της επιφάνειας που άλλαξε χρήση. Πληροφορίες ιστοσελίδα ΤΕΕ
 2. Στην αίτηση του Ιδιοκτήτη (αντίγραφο της οποίας επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο και καταγράφονται τυχόν ελλείψεις στον πίνακα που εικονίζεται στο πίσω μέρος της αίτησης.) τίθεται η σφραγίδα καταχώρισης
 3. Αφού διαπιστωθεί η πληρότητα, τίθεται στο έντυπο της αίτησης (που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος) η σφραγίδα πληρότητας
  Σημ. Οι δύο σφραγίδες μπορούν να τίθενται ταυτόχρονα κατά την υποβολή της αίτησης κλπ. εάν διαπιστώνεται ότι ο φάκελος είναι πλήρης
 4. Η Πολεοδομία με οίκοθεν αλληλογραφία ενημερώνει τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Τμήμα έκδοσης αδειών, Τμήμα ελέγχου κατασκευών κλπ.) ώστε να ανασταλούν τυχόν κυρώσεις και ήδη επιβληθέντα πρόστιμα, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 6, του Άρθρου 6 του ν.3843/2010.
 5. Μετά την διαπίστωση της πληρότητας και σε διάστημα το πολύ 60 ημερών, αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο το έντυπο Υπολογισμού Ειδικού Προστίμου όπου θα φαίνεται τόσο το ποσό του ειδικού προστίμου που καταβάλλεται εφάπαξ με την έκπτωση του 10%, όσο και το ποσό της πρώτης δόσης.
 6. Ο ενδιαφερόμενος αφού καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά, προσκομίζει τα παραστατικά πληρωμής στην πολεοδομική υπηρεσία. Αυτά καταγράφονται στο «Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης» και στο έντυπο της Αίτησης του Ιδιοκτήτη και τίθεται η σφραγίδα περαίωσης της διαδικασίας.
 7. Με Υπουργική Απόφαση (αρ. 29754 ΦΕΚ 1033 Β 07.07.2010), που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 7 του ν.3843/2010, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για τον τρόπο καταβολής του ειδικού προστίμου.
 8. Η πολεοδομία αποστέλλει συγκεντρωτικά στοιχεία ανά Ο.Τ.Α. του ειδικού προστίμου σε ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ.

Πηγές :http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=512

Πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’οίκον. Πράσινη ενέργεια.Επιδοτήσεις

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» που ανακοίνωσε η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη θα αρχίσει να υλοποιείται από τον Ιούλιο όπου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κατασκευάσουν το λεγόμενο «πράσινο» σπίτι. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορούν να επιδοτηθούν μονοκατοικίες και πολυκατοικίες ως ενιαία κτίρια. Οι εργασίες για τις οποίες θα μπορούν να επιδοτηθούν θα είναι τοποθέτηση διπλών τζαμιών – κουφωμάτων, θερμομόνωση εξωτερικού κελύφους – δώματος – στέγης, εγκατάσταση ή αντικατάσταση καυστήρα λέβητα με καινούριο πετρελαίου – φυσικού αερίου ή τεχνολογίας ΑΠΕ, καθώς και άλλες παρεμβάσεις, όπως σύστημα αυτονομίας θέρμανσης, μονώσεις σωληνώσεων, ηλιακοί συλλέκτες, σκίαστρα κ.λπ. Σύμφωνα με υπολογισμούς του υπουργείου, η μείωση του κόστους θέρμανσης μετά από τις παρεμβάσεις υπολογίζεται σε ένα σπίτι 100 τ.μ. σε 1.500 ευρώ τον χρόνο. Το υπουργείο έδωσε διευκρινίσεις στους ενδιαφερόμενους μέσα από ερωτήσεις – απαντήσεις.

Υπουργείο Περιβάλλοντος. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=338&language=el-GR