Τοίχοι και μαύρες κηλίδες.

Στους τοίχους έχουν εμφανιστεί μαύρες κηλίδες
Στα ταβάνια και σε ψηλά σημεία των τοίχων έχουν εμφανιστεί μαύρες κηλίδες. Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ:
 

α) Αυξημένο ποσοστό υγρασίας

β) Πολύ λερωμένες επιφάνειες, οι οποίες αποτελούν τροφή για ανάπτυξη των μικροοργανισμών (μυκήτων) που δημιουργούν τις μαύρες κηλίδες.

γ) Επιφάνειες τις οποίες δεν είναι τις βλέπει ήλιος και δεν αερίζονται σωστά.

ΛΥΣΗ:

Στην περίπτωση που η αιτία του φαινομένου είναι η συσσωρευμένη υγρασία, θα πρέπει αρχικά να επιδιορθωθούν οι αιτίες που την προκαλούν (πχ στέγες, κατεστραμένες σωληνώσεις κλπ). 

Αφού επιλυθεί το πρόβλημα της υγρασίας συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

 

ΒΗΜΑ1: Καθαρίσμός της επιφάνειας με το ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ τηςΒΙΒΕΧΡΩΜ.
ΒΗΜΑ2: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.
ΒΗΜΑ3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις  το μυκητοκτόνο πλαστικό χρώμα NEOPALKITCHEN & BATHROOM. 

Πηγές :  http://www.vivechrom.gr/htmlsite/faqdetails.asp?id=21

 

Στους τοίχους έχει εμφανιστεί υγρασία & μούχλα

Στους τοίχους έχει εμφανιστεί υγρασία & μούχλα
Στα χαμηλά κυρίως σημεία βαμμένης επιφάνειας έχει εμφανιστεί υγρασία και μούχλα. Τι έχει συμβεί;

ΑΙΤΙΑ:
 

α) Αυξημένο ποσοστό υγρασίας

β) Πολύ λερωμένες επιφάνειες, οι οποίες αποτελούν τροφή για ανάπτυξη των μικροοργανισμών (μυκήτων) που δημιουργούν τις μαύρες κηλίδες.

γ) Επιφάνειες τις οποίες δεν είναι τις βλέπει ήλιος και δεν αερίζονται σωστά.

ΛΥΣΗ:

Στην περίπτωση που η αιτία του φαινομένου είναι η συσσωρευμένη υγρασία, θα πρέπει αρχικά να επιδιορθωθούν οι αιτίες που την προκαλούν (πχ στέγες, κατεστραμένες σωληνώσεις κλπ). 

Αφού επιλυθεί το πρόβλημα της υγρασίας συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία επαναβαφής:

ΒΗΜΑ1: Καθαρίσμός της επιφάνειας με το ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ τηςΒΙΒΕΧΡΩΜ.
ΒΗΜΑ2: Αστάρωμα της επιφάνειας με NEOPAL PRIMER.
ΒΗΜΑ3: Εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις  το μυκητοκτόνο πλαστικό χρώμα NEOPAL KITCHEN & BATHROOM.

 

Στεγάνωση.

α. Προετοιμασία υποβάθρου

Δεν πρόκειται παρά για την συνήθη προεργασία υποβάθρων πριν από την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών είτε επαλειφόμενων, είτε υπό μορφή μεμβρανών, δηλαδή απομάκρυνση σκόνης, χώματος, ξένων σωμάτων, κοπή αιχμηρών προεξοχών (γρέζια, λάσπες), σφράγιση οπών (από φουρκέτες, τρυπόξυλα, φωλιές κλπ.). H τελική επιφάνεια να είναι κατά την ώρα της εφαρμογής στεγνή. Θερμοκρασία εφαρμογής +50C έως +300C.

β. Προεπάλειψη

H μεμβράνη Ceresit BT 21 εφαρμόζεται σε κάθε ορυκτό υπόβαθρο (μπετόν, τσιμεντοκονία, τούβλο, στοιχεία ελαφρομπετόν, κ.λπ.) αφού προηγηθεί προεπάλειψη με το αστάρι Ceresit CP 42 αραιωμένο με νερό 1:1. Eφαρμογή μόνο με βούρτσα. Xρόνος στεγνώματος πριν την τοποθέτηση της μεμβράνης: 60 λεπτά. Για την εφαρμογή της μεμβράνης Ceresit BT 21 πάνω σε παλαιά φθαρμένα ασφαλτόπανα ή ασφαλτικές μονώσεις δεν απαιτείται προεπάλειψη.

γ. Σφράγιση ατελειών

«H σφράγιση ατελειών του υποβάθρου πρέπει να γίνεται πριν από την προεπάλειψη (πρώτη εικόνα). Aν παρ’ όλα αυτά κάποια οπή παραλήφθηκε ή προέκυψε μετά, μπορεί να γίνει εκ των υστέρων σφράγιση της, όχι πια βέβαια με τσιμεντοειδή υλικά αλλά με ασφαλτικό στόκο CP 55. Mε το ίδιο υλικό επισκευάζουμε παλαιά φθαρμένα ασφαλτόπανα ή μονώσεις πριν από την εφαρμογή του BT 21 επάνω τους.

δ. Κοπή μεμβράνης

Kόβουμε με απλό ξυράφι χαρτονιού την μεμβράνη στο επιθυμητό μήκος. Xρησιμοποιούμε σαν βάση κάποια σανίδα ή πλάκες θερμομονωτικού υλικού ή οποιοδήποτε παρόμοιο υλικό που βρίσκεται στον χώρο της οικοδομής. Kρατάμε τα ρετάλια γιατί είναι απαραίτητα σε πληθώρα εφαρμογών (γωνίες, οπές, σωλήνες).

ε. Αξιοποίηση περισσευμάτων

Στην εικόνα αυτή παρατηρούμε ότι ένα «περίσσευμα» χρησιμοποιήθηκε ήδη για την κάθετη ορθή γωνία του τοιχίου. Tο ίδιο πρέπει να γίνει σε κάθε ορθή γωνία εσωτερική ή εξωτερική καθώς και πάνω στο «λούκι» (επαφή τοιχίου-δαπέδου) ή ακόμα και σε κάθε τρίεδρη εσωτερική ή εξωτερική γωνία. Mικρότερα ρετάλια στεγανοποιούν διελεύσεις σωλήνων ή τους ίδιους τους σωλήνες (το Ceresit BT 21 μπορεί και συγκρατεί διαρροή νερού αρνητικά υπό πίεση δικτύου!).

ζ. Τοποθέτηση μεμβράνης

Aρχίζοντας πάντα από κάποια γωνία, κολλάμε το άνω μέρος της μεμβράνης και ακολούθως τραβώντας το χαρτί την ξετυλίγουμε μέχρι κάτω πιέζοντας με το χέρι την επιφάνεια για να επιτύχουμε ομοιογενή συγκόλληση. Tώρα πια η αποκόλληση είναι τελείως αδύνατη (Aντίσταση θραύσης 229 N κατά μήκος, 303 N κατά πλάτος). H επιφάνεια είναι ήδη ικανή για πίεση νερού 7,0bar (70m στήλης ύδατος). H κάθε στρώση πρέπει να επικαλύπτει την προηγούμενη 5-10cm.

η. Στρώσιμο με ροδάκι ή πανί

Συμπιέζουμε την μεμβράνη με ροδάκι (ή με το χέρι, κρατώντας ένα πανί) επιμένοντας πάνω στα σημεία όπου υπάρχουν ατέλειες του υποβάθρου (προεξοχές, βαθουλώματα, φυσαλίδες αέρα, γωνίες κ.λπ.). Επιμένουμε επίσης στις γωνίες (ορθές ή τρίεδρες) και στις αλληλοεπικαλύψεις των μεμβρανών μεταξύ τους.

θ. Ασφάλιση άνω μέρους

Aσφαλίζουμε το άνω μέρος της μεμβράνης, δηλαδή εκείνο το μέρος που βρίσκεται στην ζώνη εδάφους (αν πρόκειται για υπόγειο) ή το τελείωμα της διαμορφωθείσης λεκάνης στο στηθαίο αν πρόκειται για ταράτσα ή βεράντα. Aυτό γίνεται απλά κόβωντας μια ταινία από την ίδια την μεμβράνη (ή χρησιμοποιώντας ρετάλια) ή με έτοιμη ταινία Ceresit CA 23. Mπορεί επίσης να γίνει και με γωνιακό έλασμα (επόμενη εικόνα). Η CA 23 μπορεί να σοβατιστεί “κλειδώνοντας” την μεμβράνη.

ι. Τοποθέτηση γεωϋφάσματος W300

H στερέωση σε κάθετες επιφάνειες γίνεται με κάποιο γωνιακό έλασμα ή ξύλινη πήχη. Tο γεωΰφασμα Bauder W300 είναι χρήσιμο αν δεν επακολουθήσει θερμομόνωση και το υλικό επιχωμάτωσης είναι βραχώδες άρα επικίνδυνο για την στεγανοποίηση. Στα δώματα η χρησιμότης του έγκειται στο γεγονός ότι διαχωρίζει τα υπερκείμενα στρώματα κάνοντάς τα «κολυμβητά».

 

 

Στεγάνωση ταράτσας.

Οδηγίες χρήσης

για να γίνει μια καλή στεγάνωση της ταράτσας πρέπει να ακολουθήσουμε μερικούς κανόνες για να έχουμε 100 % επιτυχία.

ΥΛΙΚΑ:

1) επαλειπτικό Primer Aqua Block Πολυουρεθάνης.

2) επαλειπτικό χρώμα εδώ προτείνουμε Aqua Block υλικό πολυουρεθάνης.

3) ρολό.

4) πινέλο για της γωνίες

5) ειδικός στόκος για τους αρμούς εδώ προτείνουμε BENTEX

6) ειδική γάζα ( υαλούφασμα)

Εφαρμογή

Καθαρίζουμε την ταράτσα μας καλά με νερό να φύγουν όλες οι σκόνες χώματα τυχόν λάδια την αφήνουμε να στεγνώσει καλά μια ημέρα ,την άλλη μέρα στοκάρουμε της μικρές και μεγάλες ενώσεις , αν χρειαστεί στις γωνίες βάζουμε και γάζα για μεγαλύτερη ασφάλεια της μονώσεις μας. Μετά εφαρμόζουμε ένα χέρι Primer Aqua Block μετά απο 3 ώρες περνάμε ένα χέρι AQUA BLOCK απαλειπτικό υλικό , πάντα προτιμούμε υλικά πολυουρεθάνης για μεγάλη διάρκεια στον χρόνο. Την άλλη μέρα περνάμε ένα ακόμη χέρι από το υλικό που έχουμε πλούσιο πέρασμα η κατανάλωση του πρέπει να είναι 1 η 1,5 κιλό στο μέτρο για τέλεια εργασία .αν γίνει αυτή η εργασία σωστά δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε πρόβλημα για τα επόμενα 8-10 χρόνια περισότερες οδηγίες στην τεχνική καρτέλαAQUA BLOCK

Αφιέρωμα σε μονωτικά-στεγανωτικά 1 :

Στην παρακάτω ανάρτηση θα κάνουμε ένα εκτεταμένο αφιέρωμα στα Μονωτικά αλλά και  Στεγανωτικά Υλικά.

Κορυφαίο ελαστομερές ακρυλικό μονωτικό χρώμα κατακόρυφων επιφανειών για εξωτερική και εσωτερική χρήση

Ιδιότητες:
Συνιστάται για όλες τις κατάλληλα επεξεργασμένες οικοδομικές επιφάνειες όπως σοβάδες,σκυρόδεμα,τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κλπ. Είναι κατάλληλο για πλήρωση ρωγμών σύμφωνα με ΝΕΝ ΕΝ 1062-7, κατηγορία Α1 t/mA4. Διατηρεί μόνιμη ελαστικότητα, με μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, είναι αδιάβροχο, υδρατμοδιαπερατό και έχει καλή αντίσταση στην τριβή. Αποτρέπει επίσης την ανάπτυξη μυκήτων στην επιφάνεια

Εφαρμογή:
Εφαρμόζεται με πινέλο και ρολό χωρίς αραίωση για την επίτευξη ικανοποιητικού πάχους ξηρού φιλμ. Στεγνώνει σε 5 ώρες ~, επαναβάφεται σε 8 ώρες ~ και αποδίδει 6-8 m2/ltr.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Του ISOCRYL MERCOLA

Το ISOCRYL είναι υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό ενός συστατικού, καθαρής ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Προστατεύει παλαιές και νέες επιφάνειες με μια ενιαία υδρατμοδιαπερατή ελαστική μεμβράνη υψηλής αντοχής στην υγρασία, στις υψηλές θερμοκρασίες και στις ακτίνες UV.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Ενιαία ελαστική, στεγανή, υδρατμοδιαπερατή και ανακλαστική μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις
 • Εξαιρετική ελαστικότητα – τουλάχιστον 400%, ακολουθώντας τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος
 • Τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
 • Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
 • Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο και τις υπεριώδεις ακτίνες
 • Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον – δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες
 • Εύκολη εφαρμογή
 • Υδατοδιαλυτό – δεν αναφλέγεται – καθαρίζεται εύκολα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Στεγανοποιήσεις ταρατσών και στεγών
 • Στεγανοποιήσεις υδρορροών, αετωμάτων, κεραμιδιών, αιθρίων, ελλενίτ κλπ.
 • Στεγανοποιήσεις ασφαλτικών επιφανειών και σκληρού αφρού πολυουρεθάνης
 • Είναι κατάλληλο για τσιμεντοειδείς επιφάνειες, ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC, αφρό πολυουρεθάνης, σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.
Στεγανωτικό,ελαστικό χρώμα. Κατάλληλο για βαφή και στεγανοποίηση τοίχων, προστασία ασφαλτικών στρώσεων, χρωματισμό και στεγανοποίηση στεγών από αμιαντοτσιμέντο κλπ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε εξωτερικούς τοίχους από μπετόν, σοβά κλπ. και διαθέτει θερμομονωτικές ιδιότητες. Συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων, χάρη στην υψηλή ανακλαστικότητα και το χαμηλό συντελεστή αγωγιμότητας που διαθέτει. Αποτρέπει την εμφάνιση μούχλας καιπροστατεύει το κτίριο από την υγρασία, και από την ενανθράκωση του τσιμέντου, λόγω της χαμηλής διαπερατότητας υδρατμών και του συντελεστή διαπερατότητας CO2 που το χαρακτηρίζει. Η αδιαπέραστη μεμβράνη που δημιουργεί, καλύπτει τριχοειδείς ρωγμές και μικροσκασίματα του σοβά, ενώ παρακολουθεί τις συστολές-διαστολές της επιφάνειας παραμένοντας ελαστική σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από τους 0°C.

 • Αποχρώσεις: διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος CHROMASYSTEM.
 • Μέθοδος εφαρμογής: ρολό, πινέλο, πιστόλι airless.
 • Στέγνωμα: στεγνό σε βάθος: 3±1 ώρες. Επαναβαφή μετά από 6 ώρες.
 • Αραίωση: νερό, σε αναλογία 5% κ.ό. Όταν εφαρμόζεται σαν αστάρι αραιώνεται 30% κ.ό.
 • Απόδοση: 6±1 m²/Lt ανά στρώση. Για άριστα αποτελέσματα στεγανοποίησης και κάλυψης ρωγμών υπολογίζεται απόδοση περίπου 3 m²/Lt.
Κορυφαίο ελαστομερές μονωτικό ταρατσών υψηλών προδιαγραφών. Άριστη αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Αδιαβροχοποίηση και στεγανοποίηση δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Αδιαβροχοποίηση και στεγανοποίηση δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Η διαφορά τους είναι πολύ μεγάλη και κακώς οι δυο αυτές έννοιες χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.

Η μεγαλύτερη κατάχρηση του όρου
«στεγανοποίηση» γίνεται με τα διαφανή υδαταπωθητικά υλικά που βασίζονται στη νανοτεχνολογία.


Τα άχρωμα αυτά, εμποτιστικά υγρά είτε βασίζονται στη νανοτεχνολογία είτε όχι, δεν μπορούν να κάνουν στεγανοποίηση!

Αυτό που κάνουν είναι να προφυλάσσουν τα πορώδη υλικά – χωρίς ρωγμές !!! – από τη δράση του νερού.

Στην ουσία τα διαφανή αυτά υλικά μεταβάλλουν τη γωνία επαφής του νερού με την επιφάνειά του προς προστασία υλικού.

Από τους 0%– 30ο μπορούν να την πάνε στους 90ο ή στους 120ο (ή και τους 150ο).

Οι 90οείναι το κριτήριο για το αν ένα διαφανές υλικό προστασίας είναι αδιαβροχοποιητικό ή όχι.

Τα αδιαβροχοποιητικά υλικά δεν κλείνουν τις ρωγμές!

Ρωγμές πλάτους πάνω από 0,15 χιλιοστά είναι αδύνατον να κλείσουν με οποιοδήποτε υδαταπωθητικό.

Επειδή όλα τα άκαμπτα υλικά όπως το μπετόν, η τσιμεντοκονία, ο σοβάς, το μωσαϊκό, το αρμολόγημα των πλακιδίων κλπ. θα ρηγματωθούν όπως και να ’χει το πράγμα, τα διαφανή υδαταπωθητικά υλικά δεν μπορούν να εγγυηθούν στεγανοποίηση.

Ακόμη και όταν εφαρμόζονται σε μη ρηγματωμένες επιφάνειες, κανένας δεν εγγυάται ότι δεν θα ρηγματωθούν και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα ρηγματωθούν.

Η στεγανοποίηση θα πρέπει να γεφυρώνει τις υπάρχουσες και τις μελλοντικές ρωγμές.

Τα αδιαβροχοποιητικά υλικά επίσης δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την υδροστατική πίεση, οσοδήποτε μικρή.

Το νερό θα πρέπει να κυλάει επάνω τους και να φεύγει με τη βαρύτητα.

Εάν μείνει το νερό επάνω τους, αργά ή γρήγορα θα τα διαβρέξει και θα διαπεράσει τους πόρους.

Όταν αδιαβροχοποιούμε οριζόντιες επιφάνειες, το κάνουμε για να προστατέψουμε τα δομικά υλικά της επένδυσης και όχι για να στεγανοποιήσουμε την κατασκευή.
Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση τα διαφανή υδαταπωθητικά υλικά να χρησιμοποιούνται για στεγανοποίηση σε δώματα, ταράτσες, μπαλκόνια κλπ. είτε βασίζονται στη νανοτεχνολογία είτε όχι.

Είναι σαν να προσπαθείς να εξορκίσεις τον καρκίνο με ασπιρίνες.

Τα αδιαβροχοποιητικά υλικά δεν πρέπει για κανένα λόγο να εφαρμόζονται σε υπόγειες κατασκευές και ιδίως σε επαφή με το έδαφος.

Δεν είναι κατάλληλα για τέτοιες δουλειές. Εκεί χρειάζεται στεγανοποίηση με τα κατάλληλα υλικά.

Χρειάζονται δηλαδή υλικά που να μπορούν να γεφυρώνουν τις υπάρχουσες και τις πιθανές μελλοντικές ρωγμές και να αντέχουν έστω και σε προσωρινό μέτωπο υδροστατικής πίεσης.

Τέλος, αδιαβροχοποίηση δεν νοείται σε επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με το νερό: πισίνες, δεξαμενές, γούρνες, στέρνες κλπ.

Είναι λοιπόν άκρως παραπλανητικό να διαφημίζονται τα διαφανή, υδαταπωθητικά υλικά σαν φάρμακα «διά πάσαν νόσον».

Κάθε υλικό είναι φτιαγμένο για να εκπληρώνει συγκεκριμένο σκοπό και δεν πρέπει να καλλιεργούνται γύρω από αυτό ανεδαφικές προσδοκίες.

Πηγές : http://www.texnikos.gr/blog/?cat=25&paged=1

Υγρασία.

1. Η ανιούσα υγρασία είναι ένα από τα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα στεγανοποίησης.
Χιλιάδες ιδιοκτήτες παλεύουν με συμβατικά όπλα να δώσουν λύση σε πρόβλημα πυρηνικής φύσης.

2. Ανιούσα υγρασία είναι η σχεδόν κάθετη προς τα πάνω αργή ροή του νερού μέσα από τα τριχοειδή δίκτυα των πορωδών δομικών υλικών.

3. Η κίνηση αυτή του νερού οφείλεται στα τριχοειδή φαινόμενα και πιο συγκεκριμένα στη μεγάλη συνάφεια των μορίων του νερού με τα συνήθη δομικά υλικά αλλά και στη μεγάλη συνοχή του.

4. Το νερό μπορεί να φθάσει αρκετά υψηλά: 1 – 1,5 ή και 2m.
Το πόσο εξαρτάται από το τριχοειδές σύστημα, την τροφοδοτούσα πηγή, το ρυθμό εξάτμισης, το μπλοκάρισμα των επιφανειών με αδιαπέρατες επικαλύψεις κλπ.

5. Συνήθη συμπτώματα της ανιούσας υγρασίας:

– Εμφάνιση αλάτων σε μέτωπο κυματοειδούς μορφής 

– Υγρασία

– Σήψεις – διαβρώσεις

– Φουσκώματα – αποκολλήσεις επιχρισμάτων και βαφών

– Εξανθήσεις (βαμβακοειδείς εναποθέσεις)

– Ανάπτυξη μούχλας

 

6. Οι βλάβες μπορεί να είναι από ήσσονος σημασίας μέχρι πολύ σοβαρές (αποδόμηση και πτώση επιχρισμάτων, διάβρωση και απολέπιση διαφόρων τύπων πετρωμάτων κλπ.).
Υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από το είδος και την ποσότητα των αλάτων.

7. Η ανιούσα υγρασία είναι δύσκολα αναγνωρίσιμη.
Πολλές φορές συγχέεται με περιπτώσεις εισροής νερού ή και συμπύκνωσης.
Η άνοδος της υγρασίας σε εσωτερικούς τοίχους και οι κυματοειδείς εναποθέσεις αλάτων είναι βασικά συμπτώματα της ανιούσας υγρασίας αλλά όχι και αψευδείς μάρτυρές της, γιατί μπορεί να προήλθαν από τυχαίο, έκτακτο γεγονός.

8. Η πρόληψη είναι η καλύτερη αντιμετώπιση.
Συγκεκριμένα μέτρα μπορεί να είναι:
– Καλύτερη διαχείριση των επιφανειακών νερών
– Περιμετρική αποστράγγιση
– Αποστραγγιστικές τάφροι σε απόσταση από το κτίριο
– Χρήση στεγανών μεμβρανών κάτω από τις πλάκες υπογείου
– Χρήση ταινιών διακοπής ανιούσας υγρασίας στις βάσεις των τοίχων
– Xρήση στεγανωτικών μάζας σε όλα τα τσιμεντομίγματα.

9. Εναλλακτικές λύσεις θεραπείας:

– Εισαγωγή μηχανικών φραγμάτων
Αξιόπιστη αλλά ακριβή μέθοδος. Διαταράσσει έντονα τις δραστηριότητες των ενοίκων.
– Η μέθοδος των χημικών φραγμάτων.
Μια στεγανοποιητική χημική ουσία σε μορφή υγρού ή gel εισπιέζεται μέσα στη διατομή μέσα από σύστημα οπών.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα φράγμα που δεν θα επιτρέπει την τριχοειδή άνοδο της υγρασίας. 

Οι πιθανότητες επιτυχούς επέμβασης εξαρτάται κυρίως από την εμπειρία του εφαρμογέα αλλά και από το υλικό της τοιχοποιίας.

Για παράδειγμα, μασίφ τούβλα με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα είναι η καλύτερη περίπτωση.

Αντίθετα, σε τοιχοποιίες από φυσική πέτρα με ισχνό αρμολόγημα η μέθοδος είναι αναξιόπιστη.

 


Οι πιο δύσκολες περιπτώσεις είναι οι παλιές, μεγάλου πάχους τοιχοποιίες από πέτρα και συνδετικό υλικό με μη σταθερή σύνθεση.
Οι περισσότερες επεμβάσεις στην Ελλάδα είναι αποτυχημένες.
* Επίχριση με μακροπορώδη κονιάματα ανακούφισης.
Το φαινόμενο εξελίσσεται μέσα στη μάζα τους χωρίς να εμφανίζεται στην επιφάνεια.
Στην ουσία το φαινόμενο αποκρύπτεται.
Η επίχριση με μακροπορώδη υλικά συνιστάται και μετά από τις επεμβάσεις με χημικά φράγματα υγρασίας για την αντιμετώπιση των εναπομεινάντων αλάτων.


Πηγές : Τεχνικά περιοδικά και φυλλάδια που έχω συλλέξει σε κλαδικές οικοδομικές εκθέσεις, τεχνικά περιοδικά που είμαι συνδρομητής αλλά και η πείρα μου σαν ελαιοχρωματιστής και οικοδόμος γενικότερα. Παρακαλώ σεβαστείτε τον κόπο της επίπονης διαδικασίας σύνταξης των άρθρων και αν αντιγράψετε μέρος ή όλο το άρθρο, επισυνάψτε ένα σύνδεσμο προς τη σελίδα μας.

Θερμομόνωση1

Οι ανεξέλεγκτες και απρόοπτες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν τόσο στην χώρα μας όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, είναι γνωστές.
Με θερμοκρασίες υψηλότερες το καλοκαίρι λόγω της διόγκωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου καθώς και χειμώνες με ακραία καιρικά φαινόμενα, σε συνδυασμό με την συνεχώς αυξανόμενη άνοδο του πετρελαίου κάνει επιτακτική πλέον την θερμομόνωση των κτιρίων & κυρίως των αμόνωτων.

Στην χώρα μας, όπου επικρατεί η άναρχη δόμηση , η έλλειψη ελέγχου της εφαρμογής του κανονισμού θερμομόνωσης κτιρίων- ο οποίος κλείνει 25 χρόνια ζωής  έχει σαν αποτέλεσμα την ανέγερση πλήθος κτιρίων τα οποία στερούνται θερμομόνωσης.

Η ανάγκη αυτή δεν πρέπει να οδηγεί σε σπασμωδικές κινήσεις υποτυπώδους θερμομόνωσης, με αβέβαιο μέλλον λόγω χαμηλού κόστους, αλλά σε νέα τεχνολογικά ανεπτυγμένα συστήματα, με υλικά υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιημένα και εφαρμοσμένα από εξειδικευμένα συνεργεία τοποθέτησης, ώστε να δίνουν εγγυημένες μακροπρόθεσμες λύσεις.
Το κεφάλαιο θερμομόνωση είναι αρκετά σημαντικό, ώστε να δίνουμε την πρέπουσα προσοχή γιατί αφορά το χώρο που διαμένουμε και εργαζόμαστε , πόσο μάλλον όταν έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά ιδιόκτητων κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με την εφαρμογή ενός συστήματος εξωτερικής ανακαίνισης και θερμομόνωσης, η κατοικία μας σαν χώρος τόσο σημαντικός για εμάς και την οικογένεια μας, αποκτά & μία νέα αισθητική όψη, πέρα των απτών οικονομικών ωφελειών που θα έχουμε από ένα τέτοιο σύστημα.

Για να φτάσει κανείς βέβαια στο σημείο να επιλέξει ένα τέτοιο σύστημα, θα πρέπει να του διατίθεται σε μια οικονομική τιμή και να του προσφέρει αποδεδειγμένα ένα σύντομο χρόνο απόσβεσης.

Τι είναι τελικά αυτό που επιζητά ο τελικός καταναλωτής;

Η διεθνώς συνεχιζόμενη κρίση του πετρελαίου , που δυστυχώς επηρεάζει και την χώρα μας, σπρώχνει τον καταναλωτή σε εύρεση λύσεων, έτσι ώστε να μειώσει τις δαπάνες του τόσο το χειμώνα λόγω θέρμανσης , όσο και το καλοκαίρι μειώνοντας το ρεύμα για το κλιματιστικό του.
Με την τοποθέτηση ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας λόγω χαμηλότερης κατανάλωσης, με σύντομο χρονικό διάστημα απόσβεσης του κόστους του.

Αν προσθέσουμε και το αισθητικό όφελος από την άμεση ανακαίνιση της όψης των κτιρίων καθώς και το κέρδος που θα έχει μετά την απόσβεση της αρχικής του επένδυσης, τότε σίγουρα υπερκαλύπτουμε τις απαιτήσεις ακόμη και του πιο απαιτητικού καταναλωτή.

Ας δούμε τώρα ποια είναι τα βασικά συστατικά της εξωτερικής θερμομόνωσηςΠρώτα απ’ όλα χρειάζεται μια δυνατή και ινοπλισμένη κόλλα η οποία να εγγυάται την ασφαλή στερέωση των θερμομονωτικών πλακών, ακόμα και σε ήδη σοβατισμένη τοιχοποιία. Στην περίπτωση μάλιστα που αυτή είναι ενισχυμένη με ρητίνες και προσφέρει ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν υπόστρωμα για το τελικό επίχρισμα στην εξωτερική πλευρά του μονωτικού. Βέβαια, για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το υπόστρωμα, να αυξήσουμε την
αντοχή του και να αποφύγουμε τις ρηγματώσεις, θα πρέπει να το οπλίσουμε και με ένα κατάλληλο υαλόπλεγμα, που αποδεδειγμένα χρησιμοποιείται σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κανονισμών.
Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και τις ειδικές περιπτώσεις κουφωμάτων, όπου οι κίνδυνοι ρηγματώσεων είναι ακόμα πιο επίφοβες. Για το λόγο αυτό, το πλέγμα θα πρέπει να διαμορφώνεται έτσι ώστε να εξαλείφονται τέτοιες περιπτώσεις. Όσον αφορά τη στήριξη των πλακών, απαραίτητη είναι σίγουρα και η βοηθητική μηχανική στερέωσή τους από βύσματα που είναι κατασκευασμένα ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις και μαζί με την κόλλα, αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά για την ασφαλή στερέωση τους στην υφιστάμενη τοιχοποιία.
Για το εξωτερικό επίχρισμα είναι απαραίτητη η παρουσία ενός σοβά ο οποίος όχι μόνο θα μας δίνει την τελική επιφάνεια που θέλουμε, λεία ή αδρή, αλλά θα μπορεί και να μείνει σαν τελική επίστρωση χωρίς επιπλέον βάψιμο. Εκτός από τα παραπάνω, θα πρέπει και αυτός φυσικά να είναι ενισχυμένος με ρητίνες, όπως και να απωθεί νερό και υγρασία, διατηρώντας έτσι σταθερή και ανεπηρέαστη την κατάστασή του, ακόμα και στις πιο δύσκολες και απαιτητικές καιρικές συνθήκες.
Όσον αφορά το θερμομονωτικό υλικό η επιλογή μας θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Πρώτα απ’όλα θα πρέπει να επιλέξουμε ένα υλικό που το ποσοστό απορρόφησης υγρασίας με τα χρόνια είναι σχεδόν μηδαμινό, διατηρώντας όχι μόνο το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας σταθερό καθ’όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, αλλά και το ίδιο το υλικό ουσιαστικά στην ίδια κατάσταση με αυτή της αρχικής εφαρμογής του, παρόλα τα χρόνια χρήσης του σας μέρος του συστήματος. Επίσης, το θερμομονωτικό θα πρέπει να είναι ένα υλικό που σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα υλικά, ανταποκρίνεται πλήρως στην ανάγκες ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και ανακαίνισης, προσδίδοντας εξοικονόμηση ενέργειας στον χρήση και τελικά εξοικονομώντας του χρήματα.
Η επένδυση για ένα τέτοιο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης σίγουρα δεν είναι αμελητέα και πρέπει να ληφθεί υπόψη, πέρα από το οικονομικό, και η πιστοποίηση του από διαπιστευμένους φορείς, τόσο των υλικών που το απαρτίζουν όσο και σαν βιώσιμο σύνολο διότι αυτό που επιζητούμε όλοι είναι η εγγύηση και η αντοχή στον χρόνο.

Πού μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα;

Σε οικοδομές χωρίς ή με ελλιπή θερμομόνωση.
Σε κτίρια όπου υπάρχει ενδιαφέρον για εξωτερική ανακαίνιση.

Πλεονεκτήματα συστήματος

Θερμική άνεση όλο το χρόνο, διατηρώντας κατά το δυνατόν σταθερή θερμοκρασία στο εσωτερικό του κτιρίου.
Εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι 49% με λιγότερα έξοδα για θέρμανση το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι.
Προστασία του κτιριακού κελύφους από τις καιρικές καταπονήσεις.
Αποφυγή σχηματισμού θερμικών γεφυρών, συμπύκνωσης υδρατμών, δημιουργίας μούχλας καθώς και επιφανειακών βλαβών στα δομικά στοιχεία.
Μηδενική όχληση των ενοίκων, οι οποίοι διαμένουν στο χώρο τους καθ όλη τη διάρκεια τοποθέτησης του συστήματος.
Διατήρηση του ωφέλιμου χώρου του κτιρίου.
Οικονομική και γρήγορη ανακαίνιση των κτιρίων.
Σύντομη απόσβεση.

THERMO THORAX xps ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ!

Η γενικότερη ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και η έλλειψη αποτελεσματικής μόνωσης σε παλαιότερα κτίρια, απαιτεί μια νέα Ολοκληρωμένη Λύση στη Θερμομόνωση των κτιρίων, που να συνδυάζει χαμηλό κόστος και ευκολία εφαρμογής.

Η FIBROTERMICA HELLAS, θέλοντας να ενισχύσει την καινοτόμο πορεία της στο χώρο της θερμομόνωσης, προχωρά στην παραγωγή ενός νέου, πρωτοποριακού προϊόντος, της προκατασκευασμένης θερμομονωτικής πλάκας THERMO THORAX. Ιδανική για ανακαίνιση και θερμική μόνωση προσόψεων κτιρίων. H Νέα Προκατασκευασμένη Πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης THERMO THORAX, μαζί με το κονίαμα εξομάλυνσης και τον προσαρμοσμένο οπλισμό από υαλόπλεγμα αποτελεί την Καινοτόμο Πρόταση Θερμομόνωσης για νέες και υπάρχουσες κατασκευές εξοικονομώντας ενέργεια, χρόνο, χρήμα! .

Μούχλα: Ένας ενοχλητικός επισκέπτης.

Η μούχλα είναι αναμφισβήτητα ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί πολλά ελληνικά σπίτια ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα.

Συνέπειες της μούχλας – ανάμεσα σε άλλες – είναι:

* η αισθητική απομείωση των επιφανειών που παίρνουν ένα μαυροπράσινο χρώμα.
* πιθανά προβλήματα υγείας ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ένοικοι με βεβαρημένο ιστορικό αναπνευστικών προβλημάτων, άσθματος, ανοσοποιητικού κλπ., μωρά και ηλικιωμένοι.
* η άσχημη μυρωδιά.
* ή μερική ή ολική καταστροφή ρούχων, επίπλων, χαλιών και άλλων αντικειμένων με οργανική σύνθεση.

Τι είναι η μούχλα;

Η μούχλα είναι… μικροσκοπικοί μύκητες που υπάρχουν μέσα και έξω από τα σπίτια.
Αναπαράγεται με σπόρια και χρειάζεται τροφή από εξωτερικές πηγές, γιατί δεν περιέχει χλωροφύλλη.
Γίνεται ορατή όταν αναπτύσσεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις.

Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αυτών των μεγάλων συγκεντρώσεων είναι:
– η ύπαρξη υγρασίας
– η ύπαρξη οργανικής τροφής
– το κατάλληλο περιβάλλον (σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, έλλειψη φωτισμού και αερισμού)
Παράγοντες που συντηρούν και επιτείνουν το πρόβλημα της μούχλας στα σπίτια:
1) Η ύπαρξη οργανικής ύλης που της παρέχει τροφή: ρητίνες των χρωμάτων, φυσικές ίνες, χαρτί, ξύλο κλπ.
2) Βρωμιά, σκόνη, ίχνη από λίπη κλπ.
3) Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες: ≥ 24 – 25ο C.
4) Η υγρασία. Μπορεί να προέρχεται από πολλές πηγές και μάλιστα μη προφανείς.
Τα αίτια της υγρασίας πρέπει να εντοπίζονται και να αναλαμβάνεται άμεση δράση για τον έλεγχο, περιορισμό ή και εξάλειψή της.
Γενικά μια εσωτερική σχετική υγρασία της τάξεως του 70% ευνοεί ιδιαίτερα την ανάπτυξη της μούχλας.
Η μούχλα στα σπίτια εντοπίζεται κυρίως:
1) Πάνω σε κρύα, αμόνωτα δομικά στοιχεία του εξωτερικού περιβλήματος.
(δοκάρια τοιχεία, κολόνες κλπ. Είναι οι γνωστές θερμογέφυρες).
2) Σε δωμάτια με μεγάλη σχετική υγρασία ιδιαίτερα όταν στερούνται μηχανικού εξαερισμού
(μπάνια κουζίνες, πλυσταριά κλπ

3) Σε υπόγειους χώρους.
Η μούχλα χρειάζεται μεν οξυγόνο αλλά όχι και φως, γιατί δεν περιέχει χλωροφύλλη και συνεπώς δεν κάνει φωτοσύνθεση.
Τα υγρά υπόγεια αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη κι εξάπλωση της μούχλας.
4) Μέσα σε ντουλάπες που είναι σε επαφή με το εξωτερικό περίβλημα του σπιτιού.
5) Πίσω από έπιπλα που βρίσκονται κοντά στο εξωτερικό περίβλημα του σπιτιού.


Προληπτικά και θεραπευτικά μέτρα κατά της μούχλας

Οι μεγαλύτεροι εχθροί της μούχλας είναι η καθαριότητα (συμπεριλαμβάνει και τον καλό αερισμό) και η έλλειψη υγρασίας.
Σαφώς και δεν μπορούμε να βγάλουμε την οργανική ύλη – που αποτελεί τροφή για τη μούχλα – έξω από τα σπίτια.
Τα προληπτικά και τα θεραπευτικά μέτρα πολλές φορές αλληλοεπικαλύπτονται γι’ αυτό θα παρατεθούν χωρίς διαχωρισμό:

1) Αποτροπή συμπυκνώσεων
* Όλοι οι σωλήνες κρύου νερού πρέπει να θερμομονώνονται με τα κατάλληλα υλικά.
* Οι θερμογέφυρες πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατόν.
Εάν υπάρχουν, πρέπει:
– Να θερμομονώνονται εκ των υστέρων
– Να βάφονται με ειδικές αντισυμπυκνωτικές βαφές (τύπου Dip Αnticondensation).
* ή τουλάχιστον να βάφονται με αντιμηκυτικά χρώματα τύπου Biosheen (θα υπάρχει συμπύκνωση αλλά όχι μούχλα).

2) Άμεσος εντοπισμός και επιδιόρθωση βλαβών στα υδραυλικά δίκτυα.
Οι βλάβες αυτές είναι υπεύθυνες για πολλές και κυρίως μεγάλου βεληνεκούς ζημίες από τη μούχλα.

3) Τακτικός αερισμός
Ο αερισμός διαλύει και απομακρύνει τα μεγάλα φορτία υδρατμών.
Πρέπει να υπάρχει κυκλοφορία του αέρα σε όλα τα ύποπτα για ανάπτυξη μούχλας σημεία όπως π.χ. πίσω από τα έπιπλα.
Το μόνιμο άνοιγμα ενός κουφώματος έστω και κατά 0,5cm βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση.
Μπορεί ο εξωτερικός χειμωνιάτικος αέρας να έχει υψηλή σχετική υγρασία, αλλά οι απόλυτές του τιμές είναι χαμηλές.
Όταν μπαίνει μέσα στο σπίτι, η σχετική του υγρασία πέφτει πολύ συμπαρασύροντας προς τα κάτω τη συνολική εσωτερική σχετική υγρασία.

4) Μείωση και εξορθολογισμός της παραγωγής υδρατμών
Οι υδρατμοί παράγονται κυρίως από τις εξής ανθρώπινες δραστηριότητες:
α’) Μπάνια και κυρίως ντουζ.
β’) Μαγείρεμα.
γ’) Πότισμα εσωτερικών φυτών (περιορίστε τα).
δ’) Στέγνωμα ρούχων κλπ. (κόψτε αυτή τη συνήθεια).
Τα μπάνια και οι κουζίνες πρέπει να έχουν μηχανικό εξαερισμό.
Δεν πρέπει να γίνεται άσκοπη χρήση υγραντήρων.

5) Εντοπισμός εισροής νερού σε δώματα, τοίχους και υπόγεια και άμεση αντιμετώπισή της
Το νερό μπορεί να μπαίνει σε υγρή αλλά και σε αέρια μορφή (υδρατμοί) π.χ. μέσω διάχυσης, μεταφοράς αέριων μαζών από τρύπες και ανοίγματα κλπ. Οδηγίες για τη σωστή στεγανοποίηση θα βρείτε σε άλλες αναρτήσεις αυτού του blog.
Ομοίως θα βρείτε αναρτήσεις σχετικές με τους μηχανισμούς μετακίνησης των υδρατμών.

6) Καθαρισμός επιφανειών – Απόρριψη προσβεβλημένων αντικειμένων
Κάθε επιφάνεια χρειάζεται κατάλληλα καθαριστικά μέτρα και υλικά.
Έως ότου αυτά αποτελέσουν θέμα μελλοντικής ανάρτησης να μας συμβουλεύεστε.
Τα συνηθέστερα καθαριστικά μέσα είναι:
α’) Εξειδικευμένα μυκητοκτόνα όπως π.χ. το Antimousse.
Είναι προτιμότερα γιατί είναι εύκολα στη χρήση και δεν αφήνουν υπολείμματα.
Για δουλειές μικρού βεληνεκούς είναι η δέουσα λύση.
β’) Χλωρίνη (υποχλωριώδες νάτριο 5%). Αραιώστε τη με νερό: ένα ποτήρι σε 3-4 κιλά νερό.
Τα υπολείμματά της πρέπει να απομακρύνονται.
Κοινά απορρυπαντικά (χωρίς όμως αμμωνία) ή φωσφορικό νάτριο (Νa3PO4) μπορούν να προστεθούν στο μίγμα ανάλογα με την τελική του χρήση.
Αντικείμενα που δεν επιδέχονται στεγνώματος και καθαρισμού πρέπει να απορρίπτονται, γιατί αποτελούν εστία περαιτέρω μόλυνσης.

Πηγές : Τεχνικά περιοδικά και φυλλάδια που έχω συλλέξει σε κλαδικές οικοδομικές εκθέσεις, τεχνικά περιοδικά που είμαι συνδρομητής αλλά και η πείρα μου σαν ελαιοχρωματιστής και οικοδόμος γενικότερα. Παρακαλώ σεβαστείτε τον κόπο της επίπονης διαδικασίας σύνταξης των άρθρων και αν αντιγράψετε μέρος ή όλο το άρθρο, επισυνάψτε ένα σύνδεσμο προς τη σελίδα μας.

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και Εξωτερική Θερμομόνωση

Οι επιδιώξεις για εξοικονόμηση ενέργειας έχουν γίνει πλέον συνειδητή επιλογή σε κάθε τομέα της ζωής, από τις ηλεκτρικές συσκευές και τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι τον κατασκευαστικό τομέα. Σε πολλές χώρες υπάρχουν συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα, τα οποία αποβλέπουν στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και στη μείωση τους συνολικά. Μελέτες έχουν δείξει ότι στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας καταναλώνει περίπου 40% της συνολικής ενέργειας εκτοπίζοντας τη βιομηχανία και τις μεταφορές από την πρώτη θέση και συμβάλει στο 45% εκπομπής CO2, οπότε η σωστή διαχείριση ενέργειας στον κτιριακό τομέα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Από τον Ιανουάριο του 2006 έχει, άλλωστε, τεθεί σε εφαρμογή η σχετική οδηγία 2002/91/EC για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Από 1/1/2009 τίθεται σε εφαρμογή για νεόδμητα και υπό ανακαίνιση κτίρια, η υποχρεωτική έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού. Σύμφωνα με αυτό και τον κανονισμό ενεργειακής αποδοτικότητας το κάθε υπό κατασκευή ή ανακαίνιση κτίριο πρέπει να τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές δόμησης που θα εξασφαλίζουν την εξοικονόμηση ενέργειας. Σύμφωνα με τα παραπάνω χωρίς ενεργειακό πιστοποιητικό ένα ακίνητο δε θα είναι εύκολο να πωληθεί ή θα μειωθεί σημαντικά η αξία του.

Ο ρόλος του κτίρίου

Ο σχεδιασμός ενός κτιρίου πρέπει να στοχεύει στην παροχή συνθηκών άνεσης στους ενοίκους ανεξάρτητα από τις επικρατούσες εξωτερικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει, ότι μία καλή μόνωση πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον:
• την υγεινή, άνετη και ευχάριστη διαβίωση στους ενοίκους, χωρίς να διαταράσσεται το θερμικό ισοζύγιο του ανθρώπινου σώματος με ακραίες θερμικές αλληλοεπιδράσεις κρύου η ζέστης ανάμεσα σε αυτό και στον περιβάλλοντα χώρο
• Την οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας με την ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών του εσωτερικού χώρου

Οι θερμικές απώλειες μέσα από ένα κτίριο προκαλούνται από τη μετάδοση θερμότητας του αέρα ενός εσωτερικού χώρου προς την ατμόσφαιρα ή προς ψυχρότερους γειτονικούς χώρους ή/και αντίστροφα. Με τη θερμομόνωση ενός κτιρίου επιδιώκεται να μειωθεί ο χρόνος (ταχύτητα) ανταλλαγής της θερμότητας μέσα από τα τοιχώματα.

Ένα άλλο σημαντικό τμήμα του κτιριακού κελύφους που συμβάλει ως και 30% στην θερμική απώλεια είναι και οι Θερμογέφυρες που καλούνται εκείνα τα σημεία ή τμήματα του κτιριακού κελύφους με σημαντική μείωση της θερμικής αντίστασης των δομικών στοιχείων.

 

Ο βασικότερος τομέας επέμβασης στα κτίρια υφιστάμενα και νέα είναι το κτιριακό κέλυφος για την αποδοτικότερη θερμομόνωση τους. Η εξωτερική θερμομόνωση αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μόνωσης του κτιριακού κελύφους, καθώς και ο βέλτιστος τρόπος ελασχιστοποίησης των θερμογεφυρών. Στα υφιστάμενα κτίρια, πολλές φορές αποτελεί και τον μοναδικό τρόπο επέμβασης. Τα προτερήματα της εξωτερικής θερμομόνωσης είναι:
• Εξοικονόμηση ενέργειας από την Εκμετάλλευση ολόκληρης της θερμοχωρητικότητας των τοίχων.
• Εξοικονόμηση ενέργειας με την αποφυγή σχηματισμού Θερμικών γεφυρών σε νέα και υφιστάμενα κτίρια
• Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 55%, ως προς τη συνολική ενέργεια που καταναλώνεται στο κτίριο για θέρμανση και κλιματισμό. Δηλαδή τώρα μπορούμε να πληρώνουμε λιγότερο από τα μισά χρήματα από όσο μας κοστίζει η θέρμανση και ο κλιματισμός.
• Προστασία του περιβάλλοντος με έως 50% μείωση των αερίων ρύπων
• Προστασία του κτιριακού κελύφους από καιρικές καταπονήσεις.
• Άψογη τελική επιφάνεια (σοβάτισμα σε λείες επιφάνειες, ευθύγραμμες ακμές, ιδιαίτερη εμφάνιση κλπ)
• Βελτίωση της εμπορευσιμότητας του κτιρίου λόγω ενεργειακής ταυτότητας

Περισσότερα :http://www.stoprasinospiti.gr/services/list/category/monosi/