Εμφάνιση μαύρων κηλίδων (μούχλα)

 

1:Αυξημένο ποσοστό υγρασίας το οποίο προέρχεται από εξωτερικά σημεία
2:Αυξημένο ποσοστό υγρασίας που προέρχεται από έλλειψη θερμομόνωσης με συνέπεια τη συμπήκνωση υδρατμών λόγω διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού μέρους του ταβανιού
3:Αυξημένο ποσοστό υγρασίας λόγω μη επαρκούς αερισμού και αυξημένων υδρατμών που παρατηρούνται σε μπάνιο και κουζίνα

α:Εφόσον το πρόβλημα προέρχεται από ανεπάρκεια στεγάνωσης, θα πρέπει να στεγανοποιήσουμε με ένα από τα παρακάτω υλικά:

Ελαστομερές ακρυλικό στεγανωτικό ταρατσών Νο 39

DS-220 ελαστομερές στεγανωτικό με 8 χρόνια εγγύηση

HYDROSTOP 2 συστατικών τσιμεντοειδές στεγανωτικό

HYDROSTOP ROOF λευκό τσιμεντοειδές στεγανωτικό ταρατσών

Ο τρόπος εφαρμογής των παραπάνω υλικών αναφέρεται αναλυτικά στα τεχνικά φυλλάδια

β:Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να θερμομονώσουμε και να στεγανοποιήσουμε παράλληλα με το σύστημα θερμοστεγάνωσης της DUROSTICK ULTRACOLL THERMO

γ:Καθαρίζουμε την επιφάνεια με αντιμουχλικό SPRAY DUROSTICK D-95 CLEANER.

Τέλος, εφαρμόζουμε σε 2 χέρια το αντιμουχλικό ακρυλικό χρώμα ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ.